Beregning af en spole størrelse.

L = Spolens induktion i microHenry
l = Spolens længde i mm
d = Spolens diameter i mm *
n = Antal vendinger

1
Online beregning
Spolens længde (mm):
Spolens diameter (mm)*:
Antal vendinger :
Spolens induktion er:
* Det er spolens center diameter som man skal regne med. Man kan finde centerdiameteren ved at ligge den ydre og inder diameteren samme og dele det med 2.